997135 - 3’ 2" x 12’ 3" Cushion Station Locker Room Mat